Regulamin Sklepu Internetowego romexsport.pl , którego właścicielem jest F.H.U. ROMEX SPORT Roman Borowiecki, Błażkowa 14, 38-212 Brzyska

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu dostępnego pod adresem: www.romexsport.pl jest F.H.U. ROMEX SPORT Roman Borowiecki, Błażkowa 14, 38-212 Brzyska ,posiadający numer NIP: 6851906117 ,REGON: 371151881
 1. Realizacja sprzedaży w sklepie odbywa się według poniższego regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 3. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego: komputer posiadający dostęp do Internetu z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Mozilla Firefox lub Google Chrome.

 

II REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia składać można całodobowo, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 14:00.
 2. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji, dokonanie wyboru produktów na stronie www.romexsport.pl , wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
 3. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku “kup teraz” przy zdjęciu artykułu. Akceptacja całego zamówienia wraz z ilościami odbywa się po kliknięciu przycisku “złóż zamówienie”. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu obowiązkiem zapłaty.
 4. Klient ma możliwość dopisania uwag dotyczących warunków płatności, realizacji zamówienia, wysyłki towaru w komentarzu do zamówienia. Właściciel sklepu internetowego www.romexsport.pl dołoży wszelkich starań, aby dostosować się do uwag klienta.
 5. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny sugerowanej w sklepie internetowym, klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.
 7. Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienia:
  1. Płatność przy odbiorze, wysyłka kurierem DPD – należność pobiera kurier (35 PLN/brutto)
  2. Płatność z góry, wysyłka kurierem DPD – przelewem bankowym na konto sklepu (25 /brutto)
  3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

F.H.U. ROMEX SPORT Roman Borowiecki, Błażkowa 14, 38-212 Brzyska
na konta dp przelewu: Bank ING ŚLĄSKI: 95 1050 1458 1000 0097 2376 8058
tytułem: [numer zamówienia]

 1. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, do 14 dni od otrzymania towaru, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2017 poz. 683) i akceptuje jego postanowienia.
 2. FirmaF.H.U. ROMEX SPORT Roman Borowiecki, zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. F.H.U. ROMEX Sport Roman Borowiecki, realizuje wysyłki tylko na terenie POLSKI

 

III WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 1. Towar jest wysyłany do klienta za pośrednictwem kuriera DPD.
 2. Sklep dołoży wszelkich starań, aby doręczenie zamówionego towaru następowała najpóźniej w ciągu 48h od momentu zaksięgowania wpłaty. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz numer listu przewozowego.
 3. W momencie odbioru przesyłki, Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić firmę F.H.U. ROMEX SPORT Roman Borowiecki nr tel : 692 050 457  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 

IV PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Zamawiający musi poinformować F.H.U. ROMEX SPORT Roman Borowiecki o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia nadanego przesyłką poleconą na adres: F.H.U. ROMEX SPORT Roman Borowiecki, Błażkowa 14, 38-212 Brzyska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 3. Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Zamawiający ma obowiązek na własny koszt niezwłocznie odesłać produkt wraz z dowodem zakupu na adres sklepu internetowego www.romexsport.pl (Błażkowa 14, 38-212 Brzyska), nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający otrzymuje zwrot wszystkich wykonanych płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez F.H.U. ROMEX SPORT Roman Borowiecki informacji o wykonaniu prawa odstąpienia.
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zamawiającego, chyba, że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

 

V REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. F.H.U. ROMEX SPORT Roman Borowiecki zobowiązany jest dostarczyć produkt bez wad.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne, może on skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. W wyżej wymienionym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy, Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu na adres sklepu internetowego romexsport.pl (ul. Błażkowa 14, 38-212 Brzyska). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy całą otrzymaną od niego sumę lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

 

VI OCHRONA DANYCH

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez F.H.U. ROMEX SPORT Roman Borowiecki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922).
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest F.H.U. ROMEX SPORT Roman Borowiecki, Błażkowa 14, 38-212 Brzyska. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, jak również akcji promocyjnych F.H.U. ROMEX SPORT Roman Borowiecki .Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. w przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie internetowym przesyłką kurierską DPD, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe pośrednikowi realizującemu przesyłki;
  2. w przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Dane osobowe Kupującego chronione ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

 

VII POSTANOWNIA KOŃCOWE

 1. Firma F.H.U. ROMEX SPORT Roman Borowieckir zastrzega sobie prawo do:

- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu,

- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu,

- przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby F.H.U. ROMEX SPORT Roman Borowiecki.

   Ciasteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies